POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Definicje

 

 1. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu lub składaniem zamówienia w sklepie online.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.elerte.pl, za pomocą którego Kupujący może dokonywać zakupów.
 3. Serwis- serwis dostępny pod adresem www.elerte.pl, za pomocą którego kupujący może przeglądać asortyment oraz zapisać się na newsletter lub skontaktować się ze sklepem.
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujących o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca,
  tj. Elerte Poland Sp. z o.o. , Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz, KRS 0000781968, NIP 6562338730, REGON: 383112937.
 5. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu lub Sklepu podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter, kontaktu przez komunikator WhatsApp.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 7. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie online Sprzedawcy.
 8. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 9. Formularz kontaktowy WhatsApp – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysyłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy.
 10. Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
 11. Dane osobowe – wszelkie informacje, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj.
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej RODO),
  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych,
  a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator danych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanie danych objętych ochroną, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są pracownicy oraz współpracownicy.
 4. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób wyłącznie upoważnionych.
 5. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich korzystających ze Sklepu oraz Serwisu.

 

Cele przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:
  Wypełnienie formularza Zamówienia w Sklepie
  Wysłanie wiadomości tekstowej komunikatorem WhatsApp
  Wypełnienie formularza zapisu na Newsletter
  Podanie danych Sprzedawcy przez telefon
  Podanie danych Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 2. Podanie danych jest niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia oraz udzielania odpowiedzi ze strony Sklepu.
 3. W przypadku zapisania się na Newsletter, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki wiadomości.

 

Odbiorcy danych

 

 1. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w tym hostingu.

 

Informacje o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies w formularzu zamówień.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  łatwiejszej realizacji zamówienia w koszyku.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Logi serwera

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  d. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Koszyk

Nasza infolinia dostępna jest

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00
✆ 41 314 20 19
✉ biuro@elerte.pl