Regulamin

 1. Sklep Elerte znajdujący się na domenie internetowej: www.elerte.pl jest własnością firmy Elerte Poland Sp. z o.o. z główną siedzibą w Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz.
 2. Zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze, jeśli wskazany przez Klienta adres dostawy jest miejscem na terytorium Polski oraz towar jest dostępny na stanie magazynowym.
 3. Wszelkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Na towar sprzedawany na portalu udzielana jest 6- lub 12-miesięczna gwarancja.
 5. Do kwoty każdego produktu doliczany jest podatek VAT oraz koszty dostawy które wynoszą:
  • dla paczek ważących poniżej 30 kg: 20 zł netto.
  • dla paczek ważących od 30 do 50 kg: 50 zł netto.
  • powyżej 50 kg obowiązuje cennik paletowy 150 zł do jednej tony.
  • dla zamówień zestawów naprawczych na kwotę powyżej 500 zł netto przesyłka gratis (dotyczy klientów detalicznych).
 6. Zamówienia są wysyłane firmą kurierską UPS. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres, który podadzą Państwo w formularzu danych osobowych przy rejestracji.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie 'formularza zamówienia' znajdującego się na stronach sklepu i jest możliwe po zalogowaniu się.
 8. W przypadku nagłej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia telefonicznie i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji.
 9. Jeżeli Klient podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia poda błędne dane, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 10. Płatność za pierwsze trzy transakcje dokonywana jest za pobraniem. Na czwartą i kolejne z nich wystawiana jest faktura terminowa.
 11. Wszystkie wymienione towary na stronie www.elerte.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych lub w celach identyfikacyjnych.
 12. Klient może odstąpić od umowy zakupu zrealizowanej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty odbioru towaru od kuriera.
 13. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT, która drukowana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 15. Jeżeli cena produktu na stronie wynosi "9999" oznacza to, że cena prawidłowa nie została wprowadzona i o cenę produktu należy zapytać telefonicznie.
 16. Rejestracja na stronie oznacza akceptację regulaminu.
 17. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Termin 14 dni liczony jest od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się z żądaniem Klienta (art. 61 k.c.). Najpóźniej w 14. dniu od wpłynięcia wniosku reklamacyjnego kupujący otrzyma informację, czy sprzedawca uznaje roszczenie. Reklamowana część powinna być dostarczona przez Klienta do Sprzedawcy w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wysyłki towaru reklamowanego. Wszystkie przesyłki pakujemy tak, aby wytrzymały ciężkie warunki transportu; mimo to przy odbiorze prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z nami. UWAGA - bez oryginału protokołu szkody, nie będziemy mogli uznać Państwa reklamacji - prosimy nie ryzykować nie sprawdzając przesyłki przy kurierze!
 18. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres mailowy albo przez złożenie oświadczenia pisemnego i wysłanie go na adres pocztowy:  Elerte Poland Sp. z o.o. , Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na swój koszt na adres sprzedającego. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru lub jeśli uzna, że towar posiada wady nabyte. W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury VAT. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zwracanego towaru należy dołączyć FV lub kserokopię faktury. Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis ZWROT.
 19. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
 20. Cache jest czyszczone automatycznie co 24 godziny w celu dostarczenia zalogowanym użytkownikom aktualnuch indywidualnych cen produktów dostepnych po zalogowaniu.
 21. Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę;
  • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez firmę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  • dochodzenie roszczeń;
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie.
 22. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • udzielona zgoda;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 23. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • podwykonawcom
  • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  • kancelariom prawnym, którym firma zleciła np. prowadzenie postępowania;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 24. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
  • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook);
  • okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować firmę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
  • okres przez jaki są świadczone usługi;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  • okres na jaki została udzielona zgoda.
 25. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przeniesienia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę,
 26. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
 27. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę ado@elerte.pl.

Koszyk

Nasza infolinia dostępna jest

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00
✆ 41 314 20 19
✉ biuro@elerte.pl